Siber Suçlar – İhbar Web

Siber Suçlar – İhbar Web

SİBER SUÇLAR İLE İLGİLİ ŞİKAYET ETME SAYFASI

Günlük yaşantınız da hemen hemen her türlü sosyal medya veya arama motorları ile karşınıza çıkan sonuçlardan, rahatsızlık duyduğunuz bir çok siteyi, artık sizlerde devletin resmi kurumlarına şikayet edebilirsiniz. Sizlere rahatsızlık veren veya her hangibi bir kötü paylaşım olduğunu düşündüğünüz her türlü web sitelerini incelenmesi için aşağıda ki linki tıklayarak güvenli ve doğrudan TİB birimlerine şikayet edebilirsiniz.

Siber Suçlar – İhbar Web

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde sayılan katalog suçlar çerçevesinde gerekli teknik inceleme ve hukuki değerlendirme yapılacaktır

Ayrıca, ihbar etmiş olduğunuz içeriği Adli Mercilere bildirmek takdirlerinizedir.

Şikayetinize konu İnternet adresinin;
  • Erişimi engelli İnternet adresleri içerisinde yer alması,
  • Arama Motoru veya URL kısaltma servisi adresi olması,
  • Daha önce ihbar edilmiş ve işlemi devam eden adresler içerisinde yer alması,
  • Sayfa içeriğine ulaşılamaması,
  • Kısmi olarak suç içeriği barındıran İnternet siteleri bakımından, suça konu içeriğin sayfa adresinin (URL) belirtilmemiş olması
durumlarında Kurum tarafından herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.
İlgi ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz. 

 

Hakkımızda:

Bilgi İhbar Merkezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 4/ 5/2007 Tarihli ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanununun 10. Maddesinin 4. Fıkrasının (d) bendi uyarınca kurulmuştur.

ihbarweb.org.tr de ilgili kanunun 8. maddesinde yer alan suçlarla ilgili içeriklerin web üzerinden ihbar edilebilmesi amacıyla 23 Kasım 2007’den beri yayındadır.

Güvenli İnternet için logomuzu web siteniz, blogunuz veya herhangi bir İnternet sayfasında paylaşarak İhbar Web’e destek olabilirsiniz.

Aşağıdaki farklı logo formatlarından istediklerinizi tıklayarak indirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal Medyada içerik şikayeti nasıl yapabilirim?

“Facebook.com”, “youtube.com” ve “twitter.com” İnternet sitelerinde kullanıcıların şikâyetlerini bildirmelerini sağlamak üzere
https://www.facebook.com/help,
https://support.google.com/youtube ve
https://support.twitter.com/
linkleri kullanılmakta olup, bu linklerde yer verilen menüden ilgi yazıya konu şikâyete ilişkin adımlar takip edilerek, söz konusu ticari şirketler nezdinde şikâyetin çözümü sağlanabilmektedir.

Bir İnternet sitesinde haklarımı ihlal eden yayınlar yapılıyor. Bunu engellemek için ne yapmalıyım?

İnternet üzerinden yapılan yayınlar kapsamında kişilik haklarının ihlali konusu 5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde düzenlenmiştir Buna göre İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

5651 sayılı Kanun çerçevesinde internet ortamında yapılan hangi tür yayınlara erişim engellenebilir?

a)5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
suçları.

b) 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan,

c) 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlardır.

d) 5651sayılı Kanunun 9’uncu maddesine göre kişilik hakkının ihlali,

e) 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesine göre özel hayatın gizliliğinin ihlali,

f) 6362 sayılı Kanunun 109’uncu maddesinde yer alan suçlar,

g) 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ürünlerin İnternet ortamında satışının yapılması ve

h) 1262 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde yer alan ürünlerin internet ortamında satışının yapılması hallerinde ilgili mercilerce erişim engelleme kararı verilebilir.

Erişimin engellenmesi kararını kimler verebilir?

Cumhuriyet savcılıkları, ceza mahkemeleri ve Başkanlığımız erişimin engellenmesi kararı verebilir. Ancak Başkanlığımızın bu kararı verilebilmesi için İnternet sitesinin içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında olması gerekir. Yurt içi yayınlarda sadece çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçunda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi gereği hâkim onayına sunmak şartıyla Başkanlık erişimin engellenmesi kararı verebilir. 5651 sayılı Kanunda yapılan 6518 ve 6527 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle birlikte 9/A maddesinde saylan özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda da Başkanlıkça re’sen erişimin engellenmesi yapılıp mahkeme onayına sunulmaktadır.

Bir internet sitesinde haklarımı ihlal eden yayın hakkında Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği kararı yerine getirilmezse yaptırımı nedir?

5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin onuncu fıkrasında; “Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet ortamında yapılan bazı yayınlara neden erişim engelleme işlemi tesis etmektedir?

Başkanlığımız 4.5.2007 tarih ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile verilmiş görevi ifa etmektedir. Bu çerçevede anılan Kanunun 8’inci maddesinde sayılan suçların oluşması durumunda ilgili yer veya erişim sağlayıcının yurtdışında olması durumunda başkanlıkça re’sen erişimin engellenmesi yapılabilmekte; müstehcenlik ve çocukların cinsel istismarı suçlarının oluşması ve yer veya erişim sağlayıcının yurt içinde bulunması durumunda yine Başkanlıkça re’sen erişimin engellenmesi yapılıp İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi gereği mahkeme onayına sunulmaktadır. 5651 sayılı Kanunda yapılan 6518 ve 6527 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle birlikte 9/A maddesinin sekizinci fıkrası gereği özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başkanlıkça re’sen erişimin engellenmesi yapılıp mahkeme onayına sunulmaktadır. Ayrıca, Başkanlığımız 5651 sayılı Kanunun 8’inci maddesine münhasır olmak üzere mahkemeler tarafından verilen erişim engelleme kararlarının yerine getirilmesini temin etmektedir.

Gizlilik Bildirimi

Sayın ziyaretçi, 

İhbarınız başta 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca değerlendirilecek olup; tarafınıza ait her türlü bilgi başkalarıyla paylaşılmaksızın saklanacaktır.

ihbarweb.org.tr Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na aittir ve bu adresi ziyaret eden tüm İnternet kullanıcılarının bilgi güvenliği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu için büyük önem taşımaktadır.

Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili siz İnternet kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında sizden herhangi bir kişisel bilgi talep edilmemektedir. Eğer ihbarınızın neticesinin size bildirilmesini istiyorsanız, size bir cevap dönülebilmesi için e-mail adresiniz talep edilecektir

Web sitemizden ihbarweb.org.tr tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer kurum ve şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtiriz.

Güvenli İnternet Hizmeti Nedir?
İnternet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz olarak sunulan ve İnternetteki zararlı içeriklerden sizi ve ailenizi büyük oranda koruyan alternatif bir İnternet erişimidir.

Güvenli İnternet Hizmeti :

Ücretsizdir.
Kolaydır, abonelik bir kısa mesaj(SMS) ile mümkündür ve program kurmaya gerek yoktur.
Zararlı yazılımlar ve dolandırıcılık sitelerinden
yüksek oranda koruma sağlar.

Çocuk Profili
Çocuk Profili ile İnternetteki risklerden en yüksek oranda korunursunuz.

Çocuk Profili ile erişebileceğiniz tüm siteler uzman kontrolünden geçmiş belirli kriterlere göre onaylanmış sitelerdir.

Çocuk Profili yabancı kişilerle temas kurulmasının önüne geçer. Çocuk Profili’nde sohbet ve sosyal medya siteleri gibi içeriğini herkesin değiştirebileceği siteler yoktur. Çocuk profilinde sabit içerikli oyun oynanabilir.

Çocuk Profili çocuklarınızın rahatlıkla ödev yapabileceği sizin de haber okuyup bankacılık işlemleri yapabileceğiniz sitelerden oluşan bir İnternet alanıdır.
Aile Profili
Aİle Profilini seçerek müstehcenlik, şiddet, ırkçılık,kumar gibi yasadışı ve zararlı içerikleri barındıran siteler; Sağlık Bakanlığı’nın zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin siteleri ve dolandırıcılık sitelerinin önüne geçmiş olursunuz.
Dilediğiniz takdirde oyun, sohbet ve sosyal medya sitelerini de erişime açıp kapatabilirsiniz.
Profil Seçimi Nasıl Yapılır?
Güvenli İnternete geçmek için SMS ile, telefon ile, bayiye uğrayarak ya da internet üzerinden profil seçimi yapabilirsiniz.
Çocuk veya aile profillerinden birini tercih edebilir; eğer aile profilini tercih etmişseniz oyun, sosyal medya ve sohbet kategorilerinden erişilmesini istemediğiniz kategorileri seçerek bu sitelerin de önüne geçebilirsiniz. İstediğiniz zaman da profilinizi değiştirebilir ya da tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Abonelik hakkında detaylı ve güncel bilgi için başvuru

Profillerde Neler Var?
Güvenli İnternet Hizmetinden faydalanmak için Çocuk veya Aile Profillerinden birisi tercih edilir. Çocuk ve Aile Profillerine ait kriterler psikoloji, pedagoji, sosyoloji ve hukuk alanlarında uzman akademisyenlerin bulunduğu bir kurul tarafından tespit edilmektedir.

Çocuk Profili
Çocuk Profili “izinli liste” yöntemi ile çalışmaktadır. Bu yöntemde güvenli olduğu onaylanmış belirli sayıdaki İnternet sitelerine erişim sağlanır. Bu listede yer almayan sitelere erişim sağlanamaz. Yeni yayınlanan siteler de onaylandıktan sonra bu listeye dahil edilmektedir.

Çocuk Profili listesinde, çocukların ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz etkileyecek veya kullanıcıların yabancı kişilerle doğrudan iletişim kurdukları web siteleri yer almamaktadır. Bu kapsamda sohbet siteleri ile sosyal medya siteleri Çocuk Profilinde yer almazlar.E-posta, anlık mesajlaşma, haber, iş, alışveriş, sağlık, eğitim, resmi kurumlar, bankacılık vb. kategorilerdeki sitelere, tartışılan konuları ve içeriği iyi yönetilen forum sitelerive çevrimiçi mesajlaşmanın olmadığı oyun sitelerine erişilebilmektedir.

Çocuk Profili İnternetteki risklere karşı en yüksek korumayı sağlayan profildir. Aile Profilinde erişilemeyen sitelere Çocuk Profilinde de erişilemez*.

Aile Profili
Aile Profili “yasaklı liste” yöntemi ile çalışmaktadır. Bu yöntemde zararlı içerik barındıran sitelerden oluşan listeye erişilememekte, bu liste haricindeki tüm sitelere erişilebililmektedir. Çocuk Profilinden daha geniş içeriğe sahiptir.

Aile Profili listesine kumar, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu, sağlık için tehlikeli madde, fuhuş, müstehcenlik, ırkçılık, terör, şiddet, zararlı yazılım vb. içeriklere sahip siteler dahil edilmektedir. Aile profilinde forum ve paylaşım sitelerine erişilebilir.

Aile Profili tercih edildiğinde ayrıca Oyun, Sosyal Medya ve Sohbet siteleri de isteğe bağlı olarak erişime kapatılabilir.

guvenlinet.org.tr/sorgula adresinden sitelerin hangi profilde olduklarını sorgulayabilirsiniz, sitelerin profilleri hakkında görüş bildirebilirsiniz. Bu bildirimler günlük olarak incelenmektedir.

* Aile Profilinde Oyun siteleri istenmemesi durumunda Çocukta erişilebilen oyunlara da erişim sağlanmaz.

Nasıl profil seçilir?
Güvenli İnternete dört farklı yöntemle geçebilirsiniz:
Servis sağlayıcınızın bayisine başvurarak
Çağrı merkezine telefon ederek (numaralar)
Online işlem merkezine müşteri numaranız ve şifresi ile giriş yaparak
Kısa mesaj (SMS) atarak (örnek sms)
Aynı yolla, istediğiniz zaman, ücretsiz olarak profilinizi değiştirebilir ya da hizmet almayı bırakabilirsiniz.İnternet servis sağlayıcılarının İnternet adresleri ve çağrı merkezi numaraları için tıklayınız.

Anahtar kelimeler: güvenli web, ihbar web, siber güvenlik, top site, web şikayet, siteleri şikayet etme, içerik engelleme, site engelleme, güvenli internet, sanal güvenlik,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir